O. Olayemi, Simon-Oke, The Federal University of Technology, Akure, Nigeria, Nigeria