Garbat, Marcin Mikołaj, University of Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 69, 65-186 Zielona Góra, Poland, Poland