Fu, Hua, Fujian Police College, Fujian , Fuzhou, 350008, P.R.China, China